Обществени консултации

Програмно предложение „Културно наследство и съвременно изкуство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. страните-донори: Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия предоставят средства в размер на 78,6 млн. евро, от които 14 млн. евро в областта на опазване  на културното наследство. Национално координационно звено (НКЗ) по Финансовия механизъм на ЕИП е дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ в администрация на МС.
Програмата предвижда мерки относно възстановяване и опазване на културното наследство, достъпност на културното наследство, дигитализация и представяне на съвременно изкуство и култура.
Във връзка с въведения програмен подход, Министерството на културата в качеството си на програмен оператор по програма „Културно наследство и съвременно изкуство“ разработи програмно предложение, което НКЗ предоставя за широка обществена консултация.

Предложението е на английски език, тъй като това е официалният език на финансовия инструмент.

Вашите мнения и въпроси може да изпращате на e-mail: g.marukyan@government.bg

 


Дата на откриване: 6.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 27.8.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2012 г. 09:58:54 ч.
Интеркултура

не са посочени контакти и процедура за консултации на това предложение

уточнете заинтересованите страни и параметри за обратна връзка