Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура

С наредбата се предлага изменение на реда за прием на ученици, който обуславя по-добрия подбор и по-високата конкурентноспособност при провеждането на изпита в самото училище. До момента при балообразуване само от национално външно оценяване и от удостоверението за завършен четвърти клас са са получавали множество еднакви резултати при 20-30 кандидати, което е затруднявало класирането им.


Дата на откриване: 1.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 31.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2021 г. 12:04:30 ч.
ивето2020

Коментар и предложение

Замисълът на създаването на новата ал. 2 е добър подход, с който да се подберат по-добрите кандидати за тези училища. Моето предложение е ,обаче, форматът на изпита да е по-кратък например около 60 мин., тъй като това все пак са деца 4 кл., които не са толкова големи и не бива да бъдат затормозявани както с времето, така и с учебния материал. Също така, според мен, учебният материал, който трябва бъде включен в двата изпита не бива да е изучаваният през цялата учебна година, а само най-важните акценти и теми, с които да се проверят знанията на учащите.