Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1353 от 15 декември 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1353 от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи предвижда включване на държавните служители, назначени на длъжност „разследващ полицай“ и на държавните служители, изпълняващи експертно-криминалистична дейност (ЕКД) в изключенията, предвидени в чл. 15, за които не важи ограничението по ал. 1 и 2 от Наредбата. Промяната има за цел да обезпечи дейността с наличната щатна численост, съгласно утвърден месечен график за време на разположение, да минимизира рисковете от забавяне при сформирането на дежурна оперативна група и от забавяне провеждането на първоначални и неотложни действия по разследването и да намали разходите за пътуване до местопроизшествие, намиращо се на територията на друго районно управление от съответна областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.


Дата на откриване: 2.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 декември 2021 г. 20:37:49 ч.
Стамат

Слаб, дискриминационен проект!

      Предложения проект за изменение на Наредбата връща стари и отхвърлени разпоредби в нормативната база на МВР, които на първо място са дискриминационни спрямо отделни групи служители, открива възможността за хора, които да са в непрекъснат режим на повикване. Лоша нормативна практика е да въведеш правило, а след това да въвеждаш изключения, които се превръщат в правило.Както е известно, има структури в страната с едва един, двама или трима служители, които следва в почти непрекъснат режим на разположение, който се заплаща символично по 35 стотинки. Трябва да се има предвид, че не вскички служители могат да полагат ИТ, примерно майките на деца до 6-г. възраст не полагат ИТ и това още повече  натоварва останалите. Дежурния на разположение, често става обект по всяко време на денонощието на обаждания от други служители с цел справки и консултации тъй като е " дежурен", а на следващия ден отново е на работа, при това без да се счита това за ИТ. Липсата на пълноценна почивка води до грешки в  извършването на  неотложни процесуално следствени действия, възникване на стрес и болести, масово напускане в посока по спокойни места в системата. Служителите в малките населени места в голямата си част живеят в съответния областен център, като това обезмисля мотивите за по бързо посещаване на произшествия. Това би могло да стане по подобие на София в създаването на дежурни огледни групи на работа, не на разположение, които масимално бързо ще отреагират на сигнали за произшествия. Надявам се здравия разум да надделее и да не се допусне  неконтролирана експлоатация на една група служители. 

22 декември 2021 г. 22:18:46 ч.
НПС-Бългаия

Становище относно проект на Наредба за изменение на Наредба 8121з-1353/15.12.2020 год.

Националният полицейски синдикат в България е против проекта на Наредба за изменение на Наредба №8121з-1353 от 15 декември 2020 год. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл.142 ал.1 т.1 и ал.3 от Закона за Министерстовото на вътрешните работи.

Националният полицейски синдикат е против да се премахне ограничението от 100 часа за времето на разположение за разследващите полицаи и за експертите и младши експертите.

Това наше становище изразих още на заседанието на Съвета за социално партньорство в МВР на 18.03.2021 година.

Считаме, че не е нормално МВР да се опитва да реши кадровите си проблеми, свързани с липсата или с непопълнените щатове за сметка на част от служителите си, превръщайки ги в „крепостни селяни“ на министерството, без право на личен живот и свободно време.

Считаме, че е напълно възможно, при надхвърляне на времето на разположение от 100 часа, дейността на разследващите полицаи и експертите и младши експертите да се поема от отделите в Областните дирекции на МВР.

Безспорно е, че всички служители на МВР трябва да бъдат поставени при равни условия на труд и че въвеждането на подобни изключения би довело ако не до постоянно, то до често ограничаване на свободното време на тези служители, които перманентно ще са на работа.

 

 

 

 

Становището на Националния полицейски синдикат в България е съобразено

със становището на Съда на Европейския съюз, който на 9 март т.г. постанови:

Периодите на дежурство, включително и в условията на постоянно разположение на повикване, в своята цялост също попадат в обхвата на понятието „работно време“, когато наложените на работника през тези периоди ограничения обективно и чувствително засягат възможността му свободно да организира времето, през което неговите професионални услуги не се изискват, и да се посвети на своите собствени интереси“.

Предвид горното, Националният полицейски синдикат в България предлага процедурата по утвърждаване на проекта на Наредба за изменение на Наредба №8121з-1353 от 15 декември 2020 год. ДА СЕ ПРЕКРАТИ.