Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия

Необходимостта от изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия произтича от това, че в нормативния акт не са конкретизирани начинът за докладване на необходимостта от използване на физическа сила и помощни средства, как се определя тази необходимост и какви помощни средства да се използват, кой дава разрешението за използването им и носи отговорността за последствията от прилагането им. С предлаганите промени се цели прецизиране на подзаконовия нормативен акт, като се регламентира по-добре редът за организация и управление на силите и средствата на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия, както и ясно разграничаване отговорността на служителите при използване на физическа сила и помощни средства.


Дата на откриване: 3.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари