Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Законодателят трябва да има гъвкав подход при привличане на реални чужди инвестиции, но целта във всички случаи трябва да е тяхната трайност при разкриване на работни места и стимулиране на икономическата активност в страната, при достатъчно налични гаранции за националната сигурност и суверенитет. В този смисъл, при управлението на тези режими, институциите следва да разполагат с достатъчно механизми за установяване на всички обстоятелства от значение за законосъобразното протичане на процеса по предоставяне на гражданство срещу инвестиции. Целта на предложената промяна е в хода на производството по придобиване на българско гражданство чрез инвестиции да се установи по сигурен начин, че инвестицията е действително направена и поддържана през целия законоустановен срок, като по този начин се поощряват лица, които имат действително намерение да се установят в страната и чрез инвестициите си да работят за нейното развитие и повишаване на благосъстоянието на гражданите.


Дата на откриване: 3.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари