Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

С проекта на Наредба за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) посочените нормативи се актуализират. Също така чрез издаването на наредба се създава уредба с присъщите на нормативен административен акт характеристики, определени в чл. 75, ал. 1 от АПК и чл. 1а от Закона за нормативните актове, доколкото настоящата се съдържа в Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите.

Отговорна дирекция:Човешки ресурси и административно обслужване
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 7.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 декември 2021 г. 14:55:13 ч.
asirekov

Разход за хартия

Съгл. чл. 20 ал. 2 от ЗДОИ Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

В Проекта е посочена стойност за вид на носителя. Ако това е приемливо за CD, DVD и флаш памет, то при хартията, изписано в този вид и с тази стойност е видно, че е калкулиран разход само за хартия, но не и за необходимия за отпечатване/копиране на информацията консуматив. В определени случаи стойността му може да надвиши стойността на листа хартия.

Предлагам по същата методика да се изчисли стойността на консуматив за отпечатване на лист хартия при покритие от 5 % (както се посочва броят копия на консуматив от производителите). Наименованието "Хартия А4/А3" да се промени на "Копие на лист хартия А3/А4".