Обществени консултации

Проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в постановлението за определяне на стратегическите обекти и дейности в енергетиката

 

Компресорната станция „Нова Провадия“ да стане част от списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Това е предвидено в проект за изменение на Постановление № 181 на МС от 2009 г., предложен за обществено обсъждане.

Компресорната станция „Нова Провадия“ е предназначена да повишава и поддържа зададеното налягане Pmax раб.=7.5 МРа в преносния газопровод Dn 1200 – участъка до българо-сръбската граница. Включването й в списъка на стратегическите обекти ще допринесе за по-голяма сигурност на газоснабдяването и ще осигури по-добра защита на обекта.

КС „Нова Провадия“ е собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Съоръжението е разположено в землището на с. Ветрино, обл. Варна.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: r.angueltchev@me.government.bg.


Дата на откриване: 7.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 6.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари