Обществени консултации

Обществено обсъждане на предложенията за мерки в Четвъртия национален план на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление“

На 15 ноември 2021 г.  по покана на заместник-министър председателя Атанас Пеканов беше свикан преходния състав на Съвета за координация на участието на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление“. В него участваха представители на държавни институции и граждански организации - инициаторите на предложения на мерки за Четвъртия национален план на действие на страната в рамките на международната инициатива. Дейността на преходния състав на Съвета протече в 2 заседания и общо 12 заседания на работните групи, в които се вършеше основната дейност по дискутиране и доразвиване на първоначално получените предложения.

 

На заключителното заседание на съвета, което се проведе на 9 декември 2021 г. от общо 38 първоначални предложения за мерки бяха одобрени 18 мерки, които да се включат в Четвъртия национален план и, които подлагаме на обществено обсъждане.

 

Мерките за разделени по тематичните области на плана – гражданско участие, прозрачност и достъп до информация, почтено управление и борба с корупцията и отворени данни.

 

След приключване на общественото обсъждане, планът ще бъде предложен за разглеждане от Министерския съвет.

 

Очакваме Вашите коментари и бележки по предложените мерки в срок до 10 януари 2022 г.


Дата на откриване: 10.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 10.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 декември 2021 г. 11:22:08 ч.
ивето2020

Въпроси по мярката „Гражданско участие“ - регулаторен надзор от типа „На една ръка разстояние“

Как по-конкретно като процес ще случи изграждането на независим смесен орган за контрол върху прилагането на всички действащи у нас инструменти на регулаторната политика? Как ще бъде гарантирана неговата независимост при положение, че ще има доста участиници с различни интереси? Как ще се гарантира назначаването на всички участици на базата на експертния принцип - чрез конкурс или чрез мобилност?