Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, приет с Постановление № 70 на Министерския съвет от 1998 г.

Предложените промени са необходими с цел привеждане на Правилника за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, в съответствие с изискванията на § 17 от Преходните и  заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията


Дата на откриване: 14.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари