Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара

С проекта на Постановление се предлага актуализиране на Списъка на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и актуализиране на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022/2023 година с включване на нови специалности съгласно определените критерии и изготвени с участието на министерства и организации на работодателите в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение.

С проекта на Постановление Списъкът на защитените от държавата специалности се допълва с две нови. Това са „Локомотиви и вагони“ (професия „Монтьор на железопътна техника“) и „Производство на месо, месни продукти и риба“, (професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“). „Възобновяеми енергийни източници“ (професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“) пък се добавя към списъка със специалности с очакван недостиг на пазара на труда.

Специалностите „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ (професия „Десенатор на текстил“), „Полевъдство“ (професия „Растениевъд“) и „Пчеларство и бубарство“ (професия „Техник-животновъд“) в бъдеще няма да са защитени. Те вече не отговарят на критерия за уникалност по териториален признак, защото се изучават в повече от четири училища В страната.

Промените ще важат за учебната 2022/2023 година.

След актуализацията на списъка защитените специалности са 50. Те са в сферата на машиностроенето, металургията, минното дело, архитектурата, строителството, транспорта, електротехниката и енергетиката, приложните изкуства и др.

78 са специалностите от професии, за които има очакван недостиг на пазара на труда. Сред тях са машинни техници, машинни оператори, електротехници, електромонтьори, химик технолози, биотехнолози, работници в стъкларското производство, корабоводители, преводачи от и на български жестов език, полиграфисти и др.


Дата на откриване: 13.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 декември 2021 г. 10:05:00 ч.
Асоциация на месопреработвателите

Допълване списъка на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021-2022 г.

Изх. № 48/16.12.2021 г.                     

ДO 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТОтносно: Проект на Постановление за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на месопреработвателите в България (АМБ) е единствената доброволна браншова организация с идеална цел, основана през 1994 г., и обединяваща месопреработвателните предприятия, занимаващи се с добив и преработка на месо, както и с други дейности, съпътстващи месната индустрия. Нашите фирми произвеждат цялата гама от месни продукти, като по експертна оценка, фирмите - членове на АМБ заемат около 60% от пазара на месо и месни продукти в България.

По информация от нашите членове през последните години има голяма необходимост от квалифицирани специалисти в сектор месопроизводство. В държавните и общинските професионални гимназии няма пълни паралелки по Професия код: 541010 „Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост: Специалност: код 5410104 „Производство на месо, месни продукти и риба” и по Професия код: 541020 „Оператор в хранително - вкусовата промишленост“: Специалност: код 5410203 „Производство на месо, месни продукти и риба“.

 Във връзка с това предлагаме в Списъкът на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022-2023 г., да бъдат включени, като защитени специалности - Специалност с код 5410104 „Производство на месо, месни продукти и риба“, от Професия с код 541010 “Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост“.

Асоциация на месопреработвателите в България е в готовност да окаже експертно съдействие на Министерството на образованието и науката за възраждането на професионалното образование в областта на производството на месо, месни продукти и риба.

 

С УВАЖЕНИЕ: /подпис/

АТАНАС УРДЖАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

11 януари 2022 г. 14:22:53 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/29590/