Обществени консултации

Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

    С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.19 от 6 Март 2020 г.), се предвижда създаване на нова ал. 2 в чл. 8 от Наредбата, в която ще се регламентира реда за изчисляване на финансова корекция в случай, че по одобрен проект и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ са заложени два, три или дори повече индикатори, които не са изпълнени.


Дата на откриване: 14.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 29.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари