Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“

Проектът на национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ е разработен с цел продължаване стимулирането и насърчаването на научната работа в приоритетни области чрез подкрепа на кариерното развитие на изследователите в България. Програмата е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). Предвижда се изпълнението на новоразработената програма да е за срок от 4 години (2022 – 2025 г.), като тя ще изпълнява на два етапа по 18 месеца.

Над 1000 млади учени и 800 постдокторанти се очаква да бъдат подпомогнати при интеграцията и кариерното им развитие в български научни организации и висши училища.

Предвидените средства са общо 15 000 000 лева – за два етапа на изпълнение, като първият етап ще стартира през 2022 г., а вторият – през 2024 г.

Подкрепата ще подпомогне учените при провеждането на висококачествена изследователска дейност. Това от една страна ще повиши научното ниво на висшите училища и научните организации, а от друга – ще стимулира младите хора да избират научната кариера и реализацията у нас.


Дата на откриване: 20.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 19.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари