Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Предложеният законопроект има за  цел  преодоляване на съществуващата нормативна празнота по отношение срока на действие на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), необходими за управлението на водите. 
С проекта на ЗИД на Закона за водите се предвижда да се регламентира действието на приетите ПУРБ и ПУРН до  приемането на актуализацията им. 
 


Дата на откриване: 23.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари