Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица e изготвен във връзка с направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО)  със Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2012 г.). Законът влиза в сила от 1 август 2012 г.
С промените в КСО от 1 август 2012 г. е въведена на нова категория осигурени лица – съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3 т. 1- 4.
С проекта се предлагат изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. с цел създаване на ред за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 от КСО за съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 - 4 от същи кодекс, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. Тези данни ще се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите и паричните обезщетения от Националния осигурителен институт за новосъздадената категория осигурени лица - съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3 т. 1- 4 от КСО.На основание чл. 5, ал. 8 от същия кодекс данните се предоставят на Националния осигурителен институт от Националната агенция за приходите. С цел гарантиране правата на въведената нова категория осигурени лица и в съответствие с влизането в сила на допълненията в кодекса се предлага  наредбата да влезе в сила от 1 август 2012 г.


Дата на откриване: 15.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари