Обществени консултации

План за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса

На заседанието си на 28 февруари 2012 г. Съветът за административната реформа одобри Насоки за провеждане на Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса. Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от близо 750 регулаторни режима.
Инициативата е в съответствие с целите на Програмата на правителството на европейското развитие на България, 2009 -2013 г. и на Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г., които съдържат редица мерки за подобряване на бизнес средата, включително чрез подобряване на регулаторната рамка.

Предложеният План за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса съдържа 271 мерки със срок за изпълнение до 30 октомври 2012 г. Част от мерките в плана са инициирани по предложение на представители на неправителствени, браншови и работодателски организации, публикации и коментари в медиите.

С плана се предвижда:
• отпадане на 45 услуги;
• намаляване на необходимите документи за ползване на 88 административни услуги. Премахва се изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние в над 30 нормативни акта;
• намаляване на сроковете за предоставяне на 59 услуги;
• създаване на електронен регистър за 17 услуги;
• обмен на информация по служебен път за 30 услуги.


Дата на откриване: 15.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 29.8.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 август 2012 г. 12:06:39 ч.
Finland

Класацията Дуингбизнес.орг

А към тази стратегия, не може ли да се направи втора част, включваща 'конкретни' и всеобхватни мерки, които да доведат до догонването, поне на Грузия в класацията дуингбизнес.орг? (включително и на старите критерии, които отпаднаха през последната година)