Обществени консултации

Проект на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Актуализираният проект на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, утвърдена със Заповед № РД01-544/14.08.2019 г. на министъра на труда и социалната политика, е разработен в отговор на възникналата необходимост от  привеждането ѝ в съответствие с последната нормативна промяна на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (в сила от 06.04.2021 г.) и с влязло в сила Решение № 8997 от 03.08.2021 г. на Върховния административен съд, съгласно което частично се отменят конкретни текстове от Програмата. Документът адресира преодоляването на идентифицирани оперативни затруднения и несъответствия при нейното фактическо прилагане за постигане на оптимално подобрение за по-ясното и целенасочено изпълнение за заложените дейности с оглед постигане на основната програмна цел


Дата на откриване: 14.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари