Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България

Предложените изменения и допълнения в Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България целят привеждането на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1860, Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862. Приемането на нормативните промени е стъпка към осигуряване на цялостното изпълнение на новите правни инструменти на Съюза в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, свързани със създаването и функционирането на ШИС. Очаква се да се прилагат от националноотговорните органи единни стандарти и правила, въз основа на споделена информация с държавите членки, с цел улесняване на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, граничния и визовия контрол и контрола върху режима на пребиваване на гражданите на трети страни на територията на държавите членки.


Дата на откриване: 20.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 януари 2022 г. 14:07:26 ч.
Sir Humphrey

Сбъркан файл

Сбъркали сте файла.

Прикачили сте ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

11 февруари 2022 г. 20:08:51 ч.
Севастократор

Относно справките за издирване на МПС

Трябва да се модернизира системата за издирване в ШИС. 

Описание напроблема: при регистрация на автомобил (втора ръка нов внос) в КАТ се проверява за издирване по номера на рамата, ако не се издирва автомобила той се регистрира с български регистрационни табели. Дотук добре, но след 2-3 месеца същият автомобил се обявява в ШИС за издирване (най-често от Италия и Германия), но собственикът в България въобще не подозира за това. След 5 години отива в КАТ да си смени талона (например е монтирал газова редба) и тогава му конфискуват колата, защото се издирва в ШИС или в Интерпол. Човекът е в недоумение как през годините са гопроверявали органите на МВР и не им показва,че автомобилът се издирва, а  в КАТ излиза, че се издира. 

Обяснението: полицаите правят проверка за издирване по рег. номер, а не по номер на рама и естествено системата не показва,че колатасе издирва.

Предлагам: да се усъвършенства системата справки издирване в ШИС и когато се въведе рег. номера системата автоматично да проверява издирва ли се колата и по рама.