Обществени консултации

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2022-2024 г.

Документът дава основните насоки за провеждането на единна политика в областта на държавния дълг, в съответните с очакваните макроикономически и бюджетни прогнози в тригодишен времеви хоризонт. Предназначението ѝ е да оцени и ограничи в максимална степен рисковете, които структурата и профилът на дълга генерират и да осигури стабилни източници за дългово финансиране.


Дата на откриване: 21.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари