Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

 

С проекта се цели подпомагане трансфера на знания и иновации и укрепване на всички съветнически услуги в селското стопанство, което е от ключово значение за развитието на съвременно земеделие, както и разширяване на териториалния обхват на Националната служба за съвети в земеделието, чрез създаване на мобилни общински офиси като по този начин ще се осигури достъп на по-голям брой земеделски стопани, в т.ч. и от най-отдалечени краища на страната до качествени консултантски услуги, свързани с устойчивото управление и ефективността на земеделските стопанства.

 

 Отговорна структура:

 Национална служба за съвети в земеделието,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 office@naas.government.bg

 


Дата на откриване: 21.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари