Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на ПМС № 185 от 2011 г. за изменение на ПМС № 125 от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните

 

С разширяването на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието се очаква да се улесни достъпа на земеделските стопани (особено малките и младите фермери) до съветнически услуги, да се подобри процеса на трансфер на знания и иновации от науката в практиката, да се повишат квалификацията и управленските им умения, тяхната осведоменост, както и да се подобри управлението на риска в техните стопанства.

  

 Отговорна структура:

 Национална служба за съвети в земеделието,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 office@naas.government.bg

 

 


Дата на откриване: 21.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари