Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.

В подписаното Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. е договорено в политическия кабинет към всеки министър, да бъдат назначени съветници по предложение на мандатоносителя и всеки от Коалиционните партньори.

Съгласно чл. 12,  ал.1, т. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията числеността на персонала в кабинета на министъра е до 5 на сто от общата численост на администрацията.

Към момента в Политическия кабинет към министъра на отбраната са разкрити 9 щатни бройки, определени с Устройствения правилник на МО, в т.ч. заместник-министри, началник на политическия кабинет и парламентарен секретар, както и съветниците към него.

С цел обезпечаване на поетия ангажимент се налага разкриване на допълнителни щатни бройки към политическия кабинет, които следва да се осигурят от трайно незаетите длъжности в администрацията на министерството.

Проектът на постановление се публикува за обществени консултации в 14-дневен срок.


Дата на откриване: 25.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари