Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия

С разработения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия се постигат следните цели:

  • Синхронизиране на нормативните правила, уреждащи дейността на ВМА с настъпилите промени в правната уредба, които пряко я касаят;
  • Привеждане на статута на лечебните заведения, включени в състава на ВМА с изискванията на Закона за лечебните заведения и действащите медицински стандарти.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 26.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари