Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗЕКПСОИТДУ е изготвен с цел прецизиране на сега съществуващите текстове и допълнени текстове във връзка с необходимостта от въвеждане на разпоредби, свързани с предоставяне на възможност: за извършване на изменение и/или допълнение, спиране или отнемане на издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната или удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба, за спиране на действието на издадено удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба от министъра на икономиката и индустрията.


Дата на откриване: 28.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 28.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари