Обществени консултации

Проект на Програма трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Сърбия 2021-2027

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021-2027 преди изпращането на програмния документ за официално одобрение до Европейската комисия.

МРРБ ще продължи да изпълнява функциите на Управляващ орган по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия и през следващия програмен период 2021-2027 г.


Дата на откриване: 2.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 4.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 февруари 2022 г. 10:24:10 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Българска стопанска камара подкрепя по принцип предложената рамка и приоритети на Програмата за трансгранично сътрудничество.

Считаме, че приоритетите отразяват основните предизвикателства пред микро-, малките и средни предприятия (ММСП) в трансграничния регион.

Планираната директна подкрепа за ММСП е от решаващо значение за задълбочаване на трансграничните бизнес връзки и възползването от възможностите, които трансграничното сътрудничество предоставя за решаването на общи проблеми и предизвикателства.

Оставаме на разположение за последващо сътрудничество и съвместна работа по осъществяване на заложените цели и постигане на планираните резултати на така изготвената Програма.