Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет

С проекта на Постановление нормативната уредба, регламентираща създаването и функционирането на Съвета за електронно управление при Министерския съвет се привежда в съответствие с приетата от Народното събрание на Република България структура на Министерския съвет, както и в съответствие с измененията и допълненията на Закона за електронното управление.

Председател на съвета е министърът на електронното управление.

 

Членове на съвета са:

1. заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите;

2. заместник министър-председателят по ефективното управление;

3. заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

4. заместник министър-председателят на регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

5. заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

6. министърът на образованието и науката;

7. министърът на вътрешните работи;

8. министърът на отбраната;

9. министърът на здравеопазването;

10. министърът на транспорта и съобщенията;

11. министърът на иновациите и растежа;

12. министърът на културата;

13. министърът на труда и социалната политика;

14. министърът на земеделието;

15. министърът на туризма;

16. министърът на външните работи;

17. министърът на енергетиката;

18. министърът на спорта;

19. министърът на правосъдието;

20. главният секретар на Министерския съвет;

21. изпълнителният директор на Института по публична администрация;

22. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България;

За подпомагане работата на съвета при изпълнение на функциите му към него се създава Бизнес съвет, в който участват по двама представители на организации от сектора на информационните и комуникационните технологии. Създава се и Постоянна работна група, в която участват лица, определени в поименна заповед на председателя на съвета и е предвидена възможността да бъдат създавани временни работни групи за постигане на конкретни цели и/или резултати.


Дата на откриване: 7.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 9.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари