Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗДАНС предвижда осигуряване на възможност за издаване на разрешения за достъп на учениците от професионалните гимназии до стратегическите зони на стратегическите обекти или до зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, за провеждане на практическо обучение по реда на чл. 29, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

С проекта се предвижда отстраняване на дублирането на дейността по отчитане на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух.

Предвижда се и отстраняване на дублиране, както и на несъответствие на разпоредби от правилника със законови такива.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за сметка на други бюджети по държавния бюджет. Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.

С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на европейско законодателство.


Дата на откриване: 9.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари