Обществени консултации

Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и вонновременни запаси"

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник (УП) на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) предвижда регламентиране на контролната дейност на агенцията във връзка със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Контролната дейност ще се извършва от  упълномощени служители съгласно заповед на председателя на агенцията без промяна в числеността на ДА ДРВВЗ. Проектът предвижда и създаването на два нови раздела - „Длъжностно лице по защита на личните данни“ и  „Експерт по мрежова и информационна сигурност“, без да се извършва изменение на числения състав на агенцията.


Дата на откриване: 11.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари