Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  както и ефективно управление на финансови средства по мярката, за което се прецизират и текстове по отношение на някои задължения, предвидени в Наредба № 4 от 2017 г.

С проекта ще се осигури и съответствие с приетото Решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за преобразуване на Министерство на земеделието, храните и горите в Министерство на земеделието.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 MGotseva@mzh.government.bg   

 


Дата на откриване: 11.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари