Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.

С нормативните промени ще се създаде възможност за използване на резерва от неразпределени щатни бройки за нуждите на укрепване капацитета на Главна дирекция „Гранична полиция“ във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на Системата на Европейския съюз“ за влизане/излизане. Системата е предназначена за допълнително подобряване на управлението на външните граници чрез установяване механизъм за проверка за спазването на разрешения срок за краткосрочен престой на територията на държавите членки, който да регистрира по електронен път времето и мястото на влизане и излизане на гражданите на трети страни. Системата следва да замени задължението за подпечатване на паспортите на граждани на трети страни, което се прилага за всички държави членки. Предлага се и прилагането на по-гъвкав подход за оценка и анализ на общата и специализирана администрация на министерството съобразно реалните потребности за кадрово обезпечаване на отделните звена, спецификата на дейността и динамиката на устройствените и функционални промени.


Дата на откриване: 16.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари