Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Във връзка с Решението на Народното събрание на Република България от 13.12.2021 г. за приемане на нова структура на Министерския съвет на Република България, е констатирана необходимост от извършването на промени в нормативната уредба, регламентираща управлението на средствата от ЕС. Въведените изменения предвиждат актуализация на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейски съюз, във връзка с прехвърляне на функции, свързани с управлението и изпълнението на средствата от ЕС, между министерствата и наличието на новосъздадени такива, както и прецизиране на наименованията на министерствата в съответните нормативни актове.

 

С оглед променената структура на Министерския съвет е необходимо своевременното изменение на нормативната уредба свързана с  управлението на средствата от ЕС.  В тази връзка на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта на акт, публикуван за обществени консултации, следва да бъде  определен в рамките на 14 дни.


Дата на откриване: 16.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари