Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., ограниченията за земеделските стопани, вследствие издаването и обнародването на нови заповеди за защитени зони в изпълнение на европейски изисквания, задълженията за изключване на двойното финансиране, както и ефективно управление на финансови средства по мерките.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 LEmilova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари