Обществени консултации

С Решение № 69 от 24.02.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществени консултации, на основание чл. 90, ал. 2 във връзка чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, относно намерение за ограничаване на броя на и

С Решение № 69 от 24.02.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществени консултации, на основание чл. 90, ал. 2 във връзка чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, относно намерение за ограничаване на броя на издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс от радиочестотна лента 174.0 – 230.0 МHz.

Заинтересованите лица могат да подадат своето намерение за ползване на радиочестотен спектър в радиочестотна лента 174-230 MHz, в срок до 30.03.2022.г., на място, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, КРС (в запечатан плик) или по електронен път подписано с квалифициран електронен подпис.

При подаване на намерение следва да се има предвид, че: едно лице може да подаде само едно намерение за един и същ териториален обхват и да получи само едно разрешение за един и същ териториален обхват.


Дата на откриване: 28.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 март 2022 г. 13:02:36 ч.
ilia0000

За доброто бъдеще на цифровото радио в България

Инициативата на КРС да стартира въвеждането в България на цифровото радиоразпръскване на радиосигнали заслужава адмирации и подкрепа. България е една от малкото страни в Европа, в която няма цифрово радио.

Имам и някои предложения.

Първото е, че в заглавието на тази обществена консултация трябваше да се посочи, че става въпрос за „наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали или цифрово радио“. Заглавието е прекалено дълго, но не носи някаква полезна информация, за какво точно става въпрос.

Второто конкретно предложение е относно изискването за покритие от 85% по население за двегодишен период след началото на излъчването. Това е едно излишно и прекомерно изискване, както за регионалните зони, така и за националния обхват и е свързано (особено за някои регионални зони и за националния обхват) с големи разходи без гарантирана възвращаемост поради редица обективни причини. Не е целесъобразно за един сега прохождащ бизнес да се поставят такива строги изисквания. Това вероятно ще откаже голяма част от желаещите и ще провали добрия замисъл. Предлагам ограничението за покритие да отпадне или да се увеличи в някакви приемливи за бизнеса граници над 7-8 години.

24 март 2022 г. 17:41:55 ч.
predavatel

Без регионални честоти за Северна България?

Предвидени са две мрежи с национално покритие и 42 регионални мрежи за някои региони. Прави впечатление, че не е предвидена нито една честота за регионални мрежи в зони Видин, Плевен, Русе, Шумен - което е почти цяла Северна България ?!? От друга страна в южната част на страна за всяка зона са предвидени по няколко регионални честоти, дори и за най-слабонаселената зона Странджа ?!? Силно неравномерно разпределение, което на практика не оставя шанс за съществуване на нито едно регионално (цифрово) радио от Северна България!