Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи

Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи


Дата на откриване: 4.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 март 2022 г. 23:51:38 ч.
stamatov

Предложение за допълнение в чл.1.ал2 на проекта за правилник на Агенцията за българите в чужбина

 
Здравейте!
 
В проекта за  УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА е написано: 
 
“Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който е орган на изпълнителната власт. 
(2) Трудовият договор с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на външните работи съгласувано с министър-председателя.”
 
Моля към алинея 2 да бъде добавен примерен текст: Договорът и назначаването се осъществява след открит и публичен конкурс, като всеки кандидат представя подробна и ясна концепция за дейността на агенцията. 
 
И окончателният текст да изглежда примерно така:
(2) Трудовият договор с изпълнителния директор се сключва след открит и публичен конкурс, като всеки кандидат представя подробна и ясна концепция за дейността на агенцията. Договорът се подписва, изменя и прекратява от министъра на външните работи съгласувано с министър-председателя.”
 
Моля да вземете под внимание, че в ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ изрично е записано, че назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества (т.е. чрез конкурс), което е в синхрон с най-добрите международни практики.
Разбира се, както е в много закони има възможност да се заобиколи такъв конкурс или да не се проведе.  
 
Ето защо не само от мое име, а като основател на българския сайт Еврочикаго, най-любезно ви моля да се съобразите с предложената редакция и от името на онези наши читатели, които още в далечната 2014 г. настояха за такъв конкурс - вж. линк:
 
www.eurochicago.com/2014/11/pismo-do-borisov-i-kuneva/
 
Тогава правителството се съобрази с нашето искане и конкурс бе проведен, но въпреки резултатите му, назначението бе политическо и не бе избран най-добре представилият се. Това бе една от причините авторитетът на ДАБЧ да се срине и вероятно бе основна предпоставка за последващите назначения и нарушения на законите от служители на агенцията.
 
Вярвам, че горното предложение ще бъде разгледано и одобрено, тъй като единствените рискове от това изменение е вероятната съпротива в част от служителите в администрацията.
 
С уважение,
П.Стаматов