Обществени консултации

Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяването на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях

В Наредбата са посочени важните за обществото сектори от икономиката и държавното управление на страната, към които принадлежат критичните инфраструктури и обектите им.
Установяването на критичните инфраструктури и обектите им се извършва от компетентните министри или органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията. Оценката на риска за установените критични инфраструктури и обектите им се извършва от собствениците/операторите на критични инфраструктури.


Дата на откриване: 29.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.9.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари