Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Въз основа на направен анализ, във връзка с предстоящото реализиране на проекти за изграждане на енергийни обекти на морското дъно в границите на вътрешните морски води и териториалното море на Република България, бе установено, че липсва нормативна уредба по отношение на учредяването на ограничени вещни права за строителството на горепосочените обекти, както и относно останалите процедури по проектиране, разрешаване на строителството, изграждане, надзор и въвеждането им в експлоатация.

В тази връзка е необходимо извършването на допълнения в специалния закон, касаещ морските пространства - ЗМПВВППРБ, тъй като там, в частност в глава втора, раздел седми от закона – „Използване на морските пространства и опазване на морската среда” е систематичното място на разпоредбите, регулиращи режима за съответните обекти.


Дата на откриване: 29.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 11.9.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари