Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

С проекта на Постановление се предлагат изменения и допълнения в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България с цел прецизиране на текстове на Наредбата, като се приведат в съответствие с настъпили междувременно изменения в други нормативни актове (в чл. 32, ал. 1, т. 11 от Закона за висшето образование, Закона за предучилищното и училищно образование и Наредба № 11 от 1.9.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл.106, ал. 1 и чл. 107, ал. 1), свързани с приемане на чужденци от т.нар. трети страни за обучение в български висши училища). С предлаганите промени се цели по-добро систематизиране на текстовете в Наредбата, което ще улесни и подобри прилагането й, както и регламентиране на нови обстоятелства, свързани с изменената нормативна уредба в сферата на образованието.

Предложените изменения и допълнения отчитат идентифицираните в практиката проблеми и настъпилите промени, свързани с приемане на чужденци от т.нар. трети страни за обучение в български висши училища.

Очакваният резултат от прилагането на акта е създаване на нормативни предпоставки за оптимизиране на изискваните документи, които следва да бъдат представени от висшите училища в Министерството на образованието и науката  с цел издаване на удостоверение за виза - вид "D" на кандидатите.


Дата на откриване: 11.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари