Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита

 

С проекта се определят условията и реда за употреба на продукти за растителна защита с оборудване за прилагане на продукти за растителна защита и специализирана наземна (конвенционална или механизирана) техника, воденето на записи от земеделските стопани в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ на хартиен и/или електронен носител, употребата на продукти за растителна защита с авиационна техника и употребата на продукти за растителна защита при извършване на фумигация и третиране на семена за посев.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“,      

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 NMancheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари