Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

С предлаганата промяна Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение ще бъде приведена в съответствие с Класификатора на длъжностите в Министерството на вътрешните работи, като в Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово правоотношение“, раздел „I. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование“, точка „I.2. Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по …“ ще бъде въведена длъжността „Масажист (за лица с увредено зрение)“ и ще бъде определен размерът на началната и максималната заплата за длъжността.


Дата на откриване: 16.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари