Обществени консултации

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за одобрение на Механизъм на Комисията за регулиране на съобщенията за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет

С Решение № 80 на КРС от 10.03.2022 г Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за одобрение на Механизъм на Комисията за регулиране на съобщенията за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет.

Съгласно чл. 30, т. 29 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за целите на прилагането на чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120  КРС одобрява механизъм за наблюдение на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата; механизмът се разработва и поддържа от комисията или от трето лице и предоставя възможност на крайните ползватели да извършват измерване на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата.

Механизмът предоставя възможност на потребителите на услуги за достъп до интернет да измерват скоростите изтегляне (сваляне) и качване, както  и някои параметри за качество на услугата, която ползват. В случай че измерванията с Механизма установят трайно разминаване между договорените скорости и/или параметри за качество на услугата (когато последните са част от договора) и реално предоставената услуга, резултатите от тези измервания представляват доказателство за неизпълнение на договора, съгласно чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

 


Дата на откриване: 17.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари