Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене

На основание чл. 26 ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата.  Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в сградата на Община Белене - Деловодство, на адрес – гр. Белене, ул. „България” № 35, тел. 0658/31061  или на следния електронен адрес: obshtina@belene.egov.bg


Дата на откриване: 21.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 20.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари