Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост

Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) е иновативен резултатно ориентиран инструмент, който цели да осигури ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване на прилагането на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки на ЕС. Ключово условие за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и изплащането на средствата по Механизма от Европейската комисия е защитата на финансовите интереси на ЕС и предприемането на мерки от държавите членки, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси. С цел да се регламентира реда за сключване договори за изпълнение на дейности от крайни получатели, както и да се митигира риска от измами, корупция и конфликт на интереси при разходване на средства от Механизма, следва да се създадат и одобрят правила за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели, които не са възложители по Закона за обществените поръчки.

Отговорна дирекция:Национален фонд
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 21.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари