Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Съгласно действащата към момента нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование за децата във втора, в трета и в четвърта възрастова група познавателните книжки се осигуряват със средства от държавния бюджет, а за децата в първа възрастова група познавателните книжки се закупуват със средства от родителите.

           С цел осигуряване на равен достъп до образование на децата в първа възрастова група, с изменението и допълнението на Постановление № 79 от 13.04.2016 г., се разширява обхватът на предоставяните за безвъзмездно ползване познавателни книжки, като се предоставят и за децата в първа възрастова група. По този начин ще се осигуряват познавателни книжки за всички деца от първа до четвърта възрастова група.

С друга промяна се отпускат повече средства за закупуване на учебници за V, VI и VII клас. Изменението се налага във връзка с новия учебен предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии“, по който са увеличени учебните часове и темите. Това предполага по-голямо съдържанието на новите учебници по компютърно моделиране и информационни технологии.


Дата на откриване: 21.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари