Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Наръчника за административното обслужване по телефона

Съгласно чл.8а, ал.4 от Наредбата за административното обслужване (НАО) предвижда Министерският съвет да приеме методически документ, в който се съдържат насоки за организацията на административното обслужване по телефона. В тази връзка е изготвен проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Наръчника за административното обслужване по телефона. Наръчникът подпомага администрациите при прилагането на разпоредбите на НАО, свързани с използване на телефона при осъществяване на комуникация с потребителите на услуги.


Дата на откриване: 21.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 март 2022 г. 16:45:52 ч.
EMILMITKOV

Предлагам и тестове с които да се проверява, че служителите поне са прочели този наръчник

Предлагам и тестове с които да се проверява, че служителите поне са прочели този наръчник, ако не могат да си решат правилно теста - няма заплата или направо уволнение (иначе пак няма да работи...)

24 март 2022 г. 21:36:29 ч.
lslilova

Наръчник за административното обслужване по телефона

1. Считам, че в т. II.2.2., т. II.2.3,  т.II.3.2. и т.II.3.2. трябва да се посочи, така както е направено в II.3.1, че става въпрос за препоръчителните стандарти за качество на административното обслужване – 19, 15, 20 и 8.