Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 144 на Министерския съвет от 06.07.2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища

С Постановление № 144 на Министерския съвет от 06.07.2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища е осигурена възможност за прилагане на Конвенцията за определяне на Статута на Европейските училища чрез командироване на български граждани за изпълнение на длъжности в Европейските училища за определен срок.

Правата и задълженията на изпратения от държавите членки щатен персонал са уредени в  „Правилник за назначаване на щатен персонал в системата на Европейските училища”, който е изменен от Съвета на управителите на Европейските училища през 2021 г. С изменението е регламентирана възможността за удължаване на срока за назначаване на педагогическите специалисти, като срокът от една година може да се удължи до три години.

Предложеният акт има за цел синхронизиране на новите разпоредби в Правилника с националните ни изисквания.

С проекта на акт ще се създадат условия за равнопоставеност на българските учители с останалите им колеги, работещи в  Европейските училища, и ще предпостави по-големи възможности за гъвкави решения при подбора на кадрите от българската страна.


Дата на откриване: 22.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 април 2022 г. 19:08:21 ч.
Aziti

удължаване, да но...

Ако всички учители решат да удължат срока, три пъти по-малко учители биха имали възможността да преподават в Европейските училища. Липсва по принцип интерес за преподаване в Европейските училища или рамката е направена толкова атрактивна, че учителите да не искат да се махнат, или рамката е направена толкова неатрактивна, че учителите да не могат да кандидатсват по трети причини?!

Едно евентуално удължаване на срока два пъти с по една година, може да бъде единствено и само при липса на нови кандидати за мястото.

При липса на интерес за кандидатсване, може да се направи разяснителна кампания и да се привлекат желаещи за натрупване на професионален опит в чужбина.