Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
 
1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
На хартиен носител:
• Адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5
• На вниманието на: кмета на Община Никопол и председателя на Общински съвет - Никопол
• Относно: Обществени консултации по Доклад относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
По електронен път:
• На ел. поща: Obshtina@nikopol.egov.bg, obs_nik@abv.bg
• Относно: Обществени консултации по Доклад относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
 
2. Форма на обществената консултация:
• Писмени консултации.
 
3. Период на консултацията:
• 30 (тридесет) дни
 
4. Съдържание на документацията:
1. Доклад относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
2. Проект на решение
3. Проект на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
 
5. Координати за връзка:
• Исмаил Гюлянлиев – юрисконсулт
• телефон за връзка: 06541/2190
• електронна поща: ismail.gyulyanliev@nikopol.egov.bg
 
6. Място на публикуване на отговори:
https://www.strategy.bg/, https://www.nikopol-bg.com/
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации и на интернет страницата на Община Никопол.


Дата на откриване: 23.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Никопол
Дата на приключване: 22.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари