Обществени консултации

Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Проектът на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД КСО) предвижда въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (Регламент (ЕС) 2019/1238), както и на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламент (ЕС) 2020/852). 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:h.pendicheva@minfin.bg; е.shongova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 23.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари