Обществени консултации

Проект на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници е изготвен на основание чл. 4 на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 12 на Закона за енергията от възобновяеми източници.

 

Националният план обхваща периода 2010 - 2020 г. и включва цели за производството на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми източници (ВИ) в транспорта до 2020 г. За постигане на целите са предвидени подходящи политики и мерки за насърчаване производството на енергия от ВИ, при отчитане на въздействието от подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии.

 


Дата на откриване: 4.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 18.9.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари