Обществени консултации

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 60 ОТ 2019 Г.)

С изготвения проект на Правилник за изменение на Правилника на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация се предвижда увеличаване на щатната численост на персонала с 6 щатни бройки. Целта на предлаганата промяна е възстановяване на съкратените щатни бройки в ключови направления на надзорната дейност на КЗЛД. Същите са необходими за привличане на висококвалифицирани експерти в областта на правото и информационните технологии за целите на превенцията и контрола, които Комисията осъществява ежедневно. 


Дата на откриване: 25.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари