Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С Решение на Народното събрание от 13.12.2021 г. (обн. ДВ, бр.106 от 15.12.2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.) е приета структурата на Министерския съвет на Република България, като в т. 3 е уредено преобразуването на Министерството на икономиката, което се разделя на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа. С Постановление № 20 на МС от 25.02.2022 г. са приети устройствени правилници на Министерство на икономиката и индустрията и на Министерство на иновациите и растежа (обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 г.) като § 9 и § 10 от постановлението разпореждат извършването на промени в подзаконовите нормативни актове, засегнати от разделянето. Това обстоятелство налага да се изменят нормативните актове – постановления и правилници, като целта е привеждането в съответствие с  утвърдените функции и компетентности на министъра и на Министерството на иновациите и растежа.

 


Дата на откриване: 28.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 27.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари