Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ПМС № 36/2001 г.

С проекта на Постановление се предлага:

1. Изменение на чл. 5, ал. 1 от Постановление № 36 на Министерския съвет от 2001 г. за изграждане на Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война, като в ал. 1 думите „бюджета на Министерството на отбраната“ се заменят с „централния бюджет“.

2. Създаване се нова ал. 3, съгласно която разходите на Министерството на отбраната за Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война се планират и отчитат като разходи за отбрана съгласно „Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 година“.

 


Дата на откриване: 31.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари